แอร์ CARRIER

ราคาแอร์ CARRIER ติดผนัง (wall type) พร้อมรีโมตไร้สาย
 • รุ่น : 38TSR007/42TSR007
 • ขนาด : 6,480 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 12,000 Bath
 • รุ่น : 38TSR010/42TSR010
 • ขนาด : 9,260 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 14,000 Bath
 • รุ่น : 38TSR012/42TSR012
 • ขนาด : 12,958 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 16,900 Bath
 • รุ่น : 38TSR018/42TSR018
 • ขนาด : 17,148 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 23,000 Bath
 • รุ่น : 38TSR024/42TSR024
 • ขนาด : 21,837 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ :
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 29,600 Bath
ราคาแอร์ CARRIER ตั้งแขวน (flexy type) พร้อมรีโมตไร้สาย
 • รุ่น : 38RE0125X/42VE004
 • ขนาด : 12,736 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 21,800 Bath
 • รุ่น : 38RE018SC5X/42VE006
 • ขนาด : 20,309 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 31,900 Bath
 • รุ่น : 38RE018SC5X/42VE006
 • ขนาด : 20,309 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 31,900 Bath
 • รุ่น : 38RE0255X/42VE008
 • ขนาด : 25,997 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 35,400 Bath
 • รุ่น : 38RE025SC5X/42VE008
 • ขนาด : 26,143 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 41,500 Bath
 • รุ่น : 38RE030SC5X/42VE010
 • ขนาด : 32,308 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 42,000 Bath
 • รุ่น : 38RE033SC5X/42VE010-1
 • ขนาด : 35,559 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 51,000 Bath
 • รุ่น : 38RE030SC5X/42VE010
 • ขนาด : 32,308 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 42,000 Bath
 • รุ่น : 38RE033SC5X/42VE010-1
 • ขนาด : 35,559 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 51,000 Bath
 • รุ่น : 38RE033SCT5X/42VE0101
 • ขนาด : 35,149 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 52,500 Bath
 • รุ่น : 38RE036BSC5X/42VE012
 • ขนาด : 36,477 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 53,500 Bath
 • รุ่น : 38RE036SC5X/42VE012
 • ขนาด : 36,365 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 54,500 Bath
 • รุ่น : 38RE040BS5X/42VE014
 • ขนาด : 49,944 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 62,000 Bath
 • รุ่น : 38RE040SC5X/42VE014
 • ขนาด : 40,855 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 62,500 Bath
*** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี