แอร์ MIDEA

ราคาแอร์ MIDEA ติดผนัง (wall type) พร้อมรีโมตไร้สาย
รุ่น GLORY
 • รุ่น : MWF-G10SV
 • ขนาด : 8,900 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 12,800 Bath
 • รุ่น : MWF-G12SV
 • ขนาด : 12,300 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 13,500 Bath
 • รุ่น : MWF-G18SV
 • ขนาด : 17,750 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 19,500 Bath
 • รุ่น : MWF-G24SV
 • ขนาด : 22,000 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 25,500 Bath
รุ่น ELITE
 • รุ่น : MF-E09SA+MC-E09SA
 • ขนาด : 8,974 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 13,300 Bath
 • รุ่น : MF-E12SA+MC-E12SA
 • ขนาด : 12,535 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 14,300 Bath
 • รุ่น : MF-E12SA+MC-E18SA
 • ขนาด : 18,692 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 22,200 Bath
ราคาแอร์ MEDIA รุ่นตั้งพื้น (Floor standing) พร้อมรีโมตไร้สาย
 • รุ่น : MF-S48FA/MC-S48FA
 • ขนาด : 41,834 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 40,400 Bath
 • รุ่น : MF-E55FA/MC-E55FA
 • ขนาด : 53,573 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ :
 • ราคารวมค่าติดตั้ง : 58,400 Bath
*** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี