แอร์ SAIJO DENKI

ราคาแอร์ SAIJO DENKI ติดผนัง (wall type) พร้อมรีโมตไร้สาย
รุ่น ECO
 • รุ่น : ECO-09
 • ขนาด : 9,558 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : ECO-12
 • ขนาด : 12,667 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : ECO-18
 • ขนาด : 18,255 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : ECO-25
 • ขนาด : 24,900 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ :
รุ่น APS
 • รุ่น : SUPER APS-10
 • ขนาด : 9,606 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : SUPER APS-14
 • ขนาด : 13,706 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : SUPER APS-16
 • ขนาด : 15,241 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : SUPER APS-19
 • ขนาด : 18,502 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : SUPER APS-26
 • ขนาด : 25,910 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : SUPER APS-30
 • ขนาด : 30,148 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : SUPER APS-33
 • ขนาด : 33,437 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : SUPER APS-36
 • ขนาด : 37,368 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
ราคาแอร์ SAIJO DENKI ตั้งแขวน (flexy type) พร้อมรีโมตไร้สาย
รุ่น SUE
 • รุ่น : SUE-13X
 • ขนาด : 13,081 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : SUE-18X
 • ขนาด : 18,261 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
รุ่น SJU
 • รุ่น : SJU-13
 • ขนาด : 13,023 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : SJU-18
 • ขนาด : 16,885 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
 • รุ่น : SJU-24
 • ขนาด : 23,228 BTU
 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ : 5
*** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง  รุ่น ( Model ) และราคา ( Price ) โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า